.

VÄLKOMMEN TILL VF:S ÅRSMÖTE DEN 7 MARS!

Handlingar till årsmötet (länkar)
Kallelse och dagordning
Verksamhetsberättelse
Statistikbilaga
Ekonomisk årsrapport med Specifikation till poster
Valberedningens förslag
Motion

Obs! Genomgången av årsmöteshandlingarna kommer att ske i form av en PowerPoint-presentation. Inga papperskopior av handlingarna kommer att tillhandahållas. Vill du ha papperskopior kan du skriva ut dokumenten som finns här på hemsidan på bibliotek om du inte har en skrivare hemma.