.

VÄLKOMMEN TILL VF:S ÅRSMÖTE DEN 7 MARS!

Handlingar till årsmötet (länkar)
Kallelse och dagordning
Verksamhetsberättelse
Statistikbilaga
Ekonomisk årsrapport med Specifikation till poster
Propositioner Föreningens tillgångar, Fråga om arvoden
Valberedningens förslag
Motion

Obs! Genomgången av årsmöteshandlingarna kommer att ske i form av en PowerPoint-presentation. Inga papperskopior av handlingarna kommer att tillhandahållas. Vill du ha papperskopior kan du skriva ut dokumenten som finns här på hemsidan på bibliotek om du inte har en skrivare hemma.