.

Hanveden 2014-03-23, foto Eva Pekonen och Yngve ZimmerMedlemskap

Bli medlem!
Du blir medlem genom att sätta in årsavgiften 150 kr på plusgirokonto 5 82 39-5. Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer. Om inträde sker under november eller december gäller avgiften även följande år.

Som medlem i VF har du möjlighet att delta i våra klubbaftnar och studiebesök samt i de vandringsresor som ibland anordnas.

Föreningens medlemsaktiviteter annonseras i medlems-
bladet VF-Nytt, som kommer ut tre gånger per år.

VF:s behandling av personuppgifter (länk)

Administrationssidan

Administrationssidan är till för styrelsemedlemmar, vandringsledare och andra personer med speciella uppdrag inom föreningen.
Sidan innehåller olika dokument (t.ex. verksamhetsberättelser och protokoll), anvisningar och informationsmaterial.

En tidigare använd inloggningsfunktion har tagits ur bruk, då den tjänst som användes slutat fungera.

Den som behöver komma in på administrationssidan kan få en länk direkt dit.
Om du behöver denna länk kan du kontakta styrelsen på e-postadressen vandra@vandra.org.