.

Stockholms Vandrareförenings olika vandringar  Deltagande i VF:s vandringar sker på egen risk. Långa och medellånga vandringar fordrar god kondition.


Information om aktuella vandringar
Via länk
- Aktuella vandringar
Tidningsnotiser -
Dagens Nyheter inför i mån av plats notiser om vandringarna i Kalendariet i Stockholmsdelen under rubriken Friluft/Motion. 


Råd och anvisningar för vandringsdeltagare