.

Stockholms Vandrareförenings olika vandringar  Långa och medellånga vandringar fordrar god kondition. Deltagande i VF:s vandringar sker på egen risk.

Vandringarnas start och mål väljs alltid så att man kan åka med SL till och från vandringarna om inget annat anges.

Information om aktuella vandringar
Via länk
- Aktuella vandringar
Tidningsnotiser -
Dagens Nyheter inför i mån av plats notiser om vandringarna i Kalendariet i Stockholmsdelen under rubriken Friluft/Motion. 


Råd och anvisningar för vandringsdeltagare