Om Seniornet

Har du problem med din dator eller smartphone?
Du kan få hjälp hos Seniornet.
Seniorer hjälper seniorer med IT.

Seniornet finns på många orter i Stockholmsområdet och i övriga Sverige.
Se Seniornets hemsida https://seniornet.se/

Vår bildredaktör Kjell Linde är själv aktiv som stödperson på Seniornet Södermalm.
Jag själv (Carl-Erik) har besökt denna klubb tillsammans med Kjell.
Jag fick ett mycket positivt intryck.
Se https://snso.se/

Du kanske hittar en Seniornet-klubb nära där du bor.
Se https://seniornet.se/om-klubbar/google-maps/

Min observation är att verksamheten i de olika klubbarna varierar mycket.
En del är mycket aktiva medan vissa är tämligen passiva.
Jämför därför de olika klubbarna.
Det är inte säkert, att den klubb som ligger närmast där du bor är den bästa.

 

Carl-Erik Strandberg
webbredaktör

Kjell Linde
bildredaktör