VF:s behandling av personuppgifter

Genom den nya dataskyddsförordningen, som trädde i kraft den 25 maj 2018, har reglerna skärpts för hur elektroniskt lagrade personuppgifter får behandlas.

Behandlingen av personuppgifter ska ske för ett särskilt ändamål som den registrerade ska informeras om och den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter som behandlas om honom/henne.

De uppgifter som idag registreras av VF är namn, bostadsadress och telefonnummer samt e-postadresser till dem som valt att anmäla sådana.

I medlemsregistret finns även uppgifter om födelseår som hämtats från folkbokförings­registret och inträdesår. Uppgifterna i registret används enbart för information till medlemmarna och, när det gäller inträdes- och födelseår, för statistikändamål.

Vartannat år framställs en tryckt version av delar av registret (namn, bostadsadress, telefonnummer) som då skickas till anlitat tryckeri. Namn- och adressuppgifter skickas även till det företag som anlitas för tryckning och distribution av VF-Nytt.

De funktionärer som har tillgång till medlemsregistret är registeransvarig, ordföranden och vice ordföranden. Kontakta i första hand registeransvarig Christian Borgström, e-post chris.borgstrom@gmail.com eller tfn 070-406 96 43, om du har några frågor.