Kontakta oss i Stockholms Vandrareförening

Föreningens adress
Stockholms Vandrareförening
c/o Mikael Johansson
Hjulsta Torg 1, 1408
163 65 SPÅNGA
Tel: 073 065 71 71
e-post: vandra@vandra.org

Medlemsärenden hanteras av
Eva Tetzell
Karaffgatan 4
117 60 STOCKHOLM
Tel: 073-613 23 68
e-post: eva.tetzell@gmail.com

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

STYRELSEN

Position

E-post

Göran Lindwall

Ordförande

Gabriel Jonsson

Vice ordförande – Vandring och statistik

Mikael Johansson

Sekreterare

Erik Holmstedt

Kassör

Mona Dahlström

Ledamot – Programansvarig

Gunilla Edberg

Ledamot – Biträdande Programansvarig

Lennart Navell

Ledamot – Biträdande Vandringsansvarig

Gunilla Stark Norin

Ersättare – Extra Programansvarig

Erik Spiegelberg

Ersättare – Extra Vandringsansvarig

FUNKTIONÄRER

Position

E-post

Lena Vannesjö

Adjungerad – VF-nytt

Carl-Erik Strandberg

Adjungerad – Webbredaktör

Eva Tetzell

Medlemsregister- och personuppgiftsansvarig

Kjell Linde

Bildredaktör

REVISORER

Position

E-post

Hans Hägg

Revisor

Ingrid Bergenudd

Revisor

publiceras inte

Annette Sohn

Revisorsersättare

Kjell Dahlberg

Revisorsersättare

VALBEREDNING

Position

E-post

Marianne Möller

Valberedning
sammankallande

Lilja-Riitta Ikäheimonen

Valberedning

Rikard Ahlstedt

Valberedning