Medlemskap

Bli medlem!
Du blir medlem genom att sätta in årsavgiften 150 kr på plusgirokonto 5 82 39-5. Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer. Om inträde sker under november eller december gäller avgiften även följande år.
Som medlem i VF har du möjlighet att delta i våra klubbaftnar och studiebesök samt i de vandringsresor som ibland anordnas.
Föreningens medlemsaktiviteter annonseras i medlemsbladet VF-Nytt, som kommer ut tre gånger per år.

Medlemsregisteransvarig

Eva Tetzell
E-post :eva.tetzell@gmail.com